Có 1 kết quả:

bǎo xiū qī

1/1

bǎo xiū qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guarantee period
(2) warranty period