Có 1 kết quả:

Bǎo lì Kē jì Yǒu xiàn Gōng sī ㄅㄠˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Poly Technologies (defense manufacturing company)