Có 1 kết quả:

bǎo dān

1/1

bǎo dān

giản thể

Từ điển phổ thông

áo lót mình

Từ điển Trung-Anh

guarantee slip