Có 1 kết quả:

bǎo shāng

1/1

bǎo shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

preservation of soil moisture