Có 1 kết quả:

bǎo wài jiù yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to release for medical treatment (of a prisoner)