Có 1 kết quả:

bǎo shǒu zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

conservatism