Có 1 kết quả:

bǎo shǒu pài

1/1

bǎo shǒu pài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

conservative faction