Có 1 kết quả:

Bǎo dìng

1/1

Bǎo dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Baoding prefecture level city in Hebei

Một số bài thơ có sử dụng