Có 1 kết quả:

Bǎo dìng dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baoding county (old name)