Có 1 kết quả:

Bǎo dìng shì

1/1

Bǎo dìng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Baoding prefecture level city in Hebei