Có 1 kết quả:

Bǎo shān

1/1

Bǎo shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Baoshan prefecture level city in Yunnan

Một số bài thơ có sử dụng