Có 1 kết quả:

Bǎo shān shì

1/1

Bǎo shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Baoshan prefecture level city in Yunnan