Có 1 kết quả:

bǎo hù guó

1/1

bǎo hù guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

protectorate