Có 1 kết quả:

bǎo hù xìng

1/1

bǎo hù xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

protective