Có 1 kết quả:

bǎo hù shén

1/1

bǎo hù shén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) patron saint
(2) guardian angel