Có 1 kết quả:

bǎo hù sè ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) protective coloration
(2) camouflage