Có 1 kết quả:

bǎo shī

1/1

bǎo shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to moisturize
(2) moisturizing