Có 1 kết quả:

bǎo jiǎ zhì dù

1/1

bǎo jiǎ zhì dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Bao-Jia system (an administrative system organized on basis of households)