Có 1 kết quả:

bǎo liú qū

1/1

bǎo liú qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

reservation (for an ethnic minority)