Có 1 kết quả:

bǎo shuì

1/1

bǎo shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bonded (goods, factory etc)