Có 1 kết quả:

bǎo shuì qū

1/1

bǎo shuì qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) duty-free district
(2) tariff-free zone
(3) bonded area