Có 1 kết quả:

bǎo yù xiāng

1/1

bǎo yù xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

incubator (for newborns)