Có 1 kết quả:

bǎo hù xìng

1/1

bǎo hù xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

protective