Có 1 kết quả:

bǎo biāo

1/1

bǎo biāo

giản thể

Từ điển phổ thông

vệ sĩ

Từ điển Trung-Anh

bodyguard