Có 1 kết quả:

bǎo biāo

1/1

bǎo biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 保鏢|保镖[bao3 biao1]