Có 1 kết quả:

bǎo biāo ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 保鏢|保镖[bao3 biao1]