Có 1 kết quả:

bǎo xiǎn sī

1/1

bǎo xiǎn sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fuse wire
(2) (electrical) fuse