Có 1 kết quả:

bǎo xiǎn guì ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a safe
(2) strongbox