Có 1 kết quả:

bǎo xiān zhǐ

1/1

bǎo xiān zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plastic wrap
(2) cling wrap
(3) cling film