Có 1 kết quả:

bǎo xiān mó

1/1

bǎo xiān mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plastic wrap
(2) preservative film
(3) cling film