Có 1 kết quả:

bǎo líng qiú

1/1

bǎo líng qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ten-pin bowling (loanword)
(2) bowling ball