Có 1 kết quả:

Yú Wén bào

1/1

Yú Wén bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yu Wenbao (lived around 1240), prolific Song dynasty poet