Có 1 kết quả:

xiá shì ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

knight-errant

Một số bài thơ có sử dụng