Có 1 kết quả:

xiá qì ㄒㄧㄚˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chivalry

Một số bài thơ có sử dụng