Có 1 kết quả:

xiá qì

1/1

xiá qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chivalry

Một số bài thơ có sử dụng