Có 1 kết quả:

xìn bù guò

1/1

xìn bù guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distrust
(2) to be suspicious