Có 1 kết quả:

xìn cóng

1/1

xìn cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to trust and obey