Có 1 kết quả:

xìn fú zhōng wài

1/1

xìn fú zhōng wài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be trusted both at home and abroad (idiom)