Có 1 kết quả:

xìn fú zhōng wài ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be trusted both at home and abroad (idiom)