Có 1 kết quả:

xìn xīn bǎi bèi

1/1

xìn xīn bǎi bèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

brimming with confidence (idiom)