Có 1 kết quả:

xìn biāo

1/1

xìn biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a signal