Có 1 kết quả:

xìn wù

1/1

xìn wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) keepsake
(2) token