Có 1 kết quả:

xìn hào

1/1

xìn hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

tín hiệu

Từ điển Trung-Anh

signal