Có 1 kết quả:

xìn hào dēng

1/1

xìn hào dēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) signal light
(2) car indicator