Có 1 kết quả:

xìn shì dàn dàn

1/1

xìn shì dàn dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a solemn vow

Một số bài thơ có sử dụng