Có 1 kết quả:

xìn dài yǎn shēng chǎn pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

credit derivative (in finance)