Có 1 kết quả:

lì yǐng

1/1

lì yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

photo of a (married) couple