Có 1 kết quả:

jiǎn yǐ yǎng lián

1/1

Từ điển Trung-Anh

frugality makes honesty (idiom)