Có 1 kết quả:

jiǎn yǐ fáng kuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

frugality in order to prevent destitution (idiom)