Có 1 kết quả:

xiū zǔ

1/1

xiū zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) long and arduous (road)