Có 1 kết quả:

jù lè bù

1/1

jù lè bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) club (the organisation or its premises) (loanword)
(2) CL:個|个[ge4]