Có 1 kết quả:

bǐ zhòu zuò yè ㄅㄧˇ ㄓㄡˋ ㄗㄨㄛˋ ㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make day as night (idiom, from Book of Songs); fig. to prolong one's pleasure regardless of the hour