Có 1 kết quả:

Bǐ lù zhī

1/1

Bǐ lù zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Balochi (ethnic group of Iran, Pakistan and Afghanistan)